Privat


For mig er mindfulness en måde at leve på. Det er en daglig øvelse i nærvær, opmærksomhed og nydelse. Det er et 100% commitment til livet – hver dag. Det er at møde livet, mennesker og dig selv med den dybeste respekt og opmærksomhed. Det er uhyre simpelt og vanvittigt komplekst. Det er sindets natur, hele tiden at være et skridt foran. Det er i dag min personlige oplevelse, at når jeg giver nuet min fulde opmærksomhed, så kommer jeg nemmere, hurtigere og mere ubesværet i mål, end når jeg hele tiden er et skridt foran mig selv. Så valget er enkelt for mig. Jeg vælger nuet.
33 år gammel fik jeg bogen “Nuets kraft” af forfatteren Eckhart Tolle. Den bog, og ikke mindst, visdommmen i bogen, ændrede mit liv. Jeg bevægede mig fra “tidens verden” ind i nuet. Tiden inden jeg blev 33 år havde været fyldt med bekymringer og frygt for alt det der lå uden for nuet. Efter at have læst Nuets kraft gav jeg slip på det meste af det der ligger uden for nuet, og blev fri af meget ubegrundet bekymring og frygt. Jeg følte en enorm frihed og styrke efter nuet blev mit primære sted at være. Den styrke gav mig lyst og mod til at starte egen konsulentvirksomhed. Min første hjemmeside var på world wide web i 2003 og i 2009 fik jeg lavet en total update af samme side: www.lev-nu.dk
Jeg føler mig dybt privilligeret og meget taknemmelig over at få lov til at fordybe mig i nærvær og opmærksomhed hver dag.  Jeg ved også, at det er et valg. Det er et valg som du og jeg har.
Thomas Flindt