Mindfulness Foredrag


Mindfulness foredrag – Ny energi og nye muligheder på jobbet

Få helt nye øjne på dit potentiale – og få det bedste ud af de muligheder du allerede har. Oplev hvordan du med nærværets kraft kan løse og transformere opgaver på en ny og ikke-anstrengende måde.

Med mindfulness lærer du, at være åben for nuet og for dine nye muligheder. Når du bringer bevidst nærvær til din oprindelige måde at tænke og reagere på, er der en chance for, at du giver dig selv og dine nærmeste i hverdagen, nye muligheder. Du lærer med andre ord, at se dig selv, opgaverne og menneskerne omkring dig med nye og friske øjne. På den måde vil nye muligheder og nyt potentiale dukke op. Potentialet har hele tiden været der. Du er bare åben på en ny måde og får derfor ny energi, ny kreativitet og nye ideer.

Dette 2 timers foredrag veksler mellem teori og praksis. En teoretisk del omkring mindfulness principperne og det at leve med bevidst nærvær. En praktisk del med 2 korte meditationer.

På foredraget kommer der flere forskellige eksempler på, hvordan man kan praktisere meditation, både i og udenfor hverdagens opgaver. Meditation er at opøve en ægte “time-out” hvor man slipper sindet og alt det der følger med en travl hverdag.

Book dette foredrag  – Ring 70230016 eller gå til kontakt

Mindfulness foredrag

Referencer og udtalelser fra mindfulness foredrag klik her

Mere information om Mindfulness

Mindfulness eller bevidst nærvær kan lyde krævende, men er faktisk det modsatte. At leve med bevidst nærvær er blot at lytte opmærksomt til det aktuelle nu. Når vi lytter opmærksomt og med bevidst nærvær, er det uden forhistorie, uden at dømme og uden behovet for hurtige reaktioner eller meninger. Meget anderledes end den måde vi almindeligvis møder verden på.

Mindfulness i hverdagen

Med Mindfulness er du åben for nuet og for de nye muligheder. Når vi opøver bevidst nærvær bliver vi mere åbne for nuets realiteter og de muligheder vi i virkeligheden har. Når vi er opmærksomme på hvordan vi handler er der en større chance for at det sker i overensstemmelse med fællesskabets ønsker og behov. Når vi lytter ubevidst eller ”som vi plejer” er det ofte pr. automatik og ud fra ego orienterede behov. Mindfulness er en vej væk fra automatikken som ofte er en lukket og beskyttende vej, til en mere åben og mere lyttende vej. Så vi arbejder i relation med de fakta som er tilstede her og nu. Reaktioner bliver mere bevidste og vi misforstår ikke opgaven eller det menneske vi kommunikere med.

Nuet er altid det bedste udgangspunkt. På dette kursus får du muligheden for at vende tilbage til nuet. Når vi forholder os med imødekommenhed og nysgerrighed overfor nuet, kommer vi i kontakt med de muligheder, ønsker og behov vi har.

Det kræver selvfølgelig træning at ændre måden hvorpå alting bliver vurderet og filtret på gennem tænkning. Der for bliver du på dette foredrag præsenteret for 7 grundprincipper der hjælper dig ind i mindfulness: Vågen opmærksomhed.

Den vågne opmærksomhed er sanselig og kropslig. Du bliver også guidet ind i nuet ved at skabe kontakt til kroppen bl.a. med Vejrtrækningsøvelser der løsner op for mellemgulvet og hjælper dig med at transportere mere ilt og mere energi ud til musklerne.

Mindfulness filosofien og dokumentation

Mindfulness er en østen inspireret filosofi, som den moderne vestlige forskning har kogt ned til 7 grundprincipper som ansporer og hjælper dig til at leve fuldt ud og tilstede i nuet. Mindfulness er at træne evnen til at leve med fuld opmærksomhed – og håndtere hverdagens udfordringer uden at de fører til stress.

Mindfulness programmet har bevist sin relevans ved at hjælpe svært deprimerede og stressramte videre i livet. Ved at praktisere dagligt meditation og ved at følge de simple mindfulness øvelser, dokumentrede mindfulness stifteren Jon Kabat-Zinn allerede tilbage i 70’erne, at hans klienter reducerede deres tilbage fald til stress og depression med 50%

Mindfulness kurset her tager ikke udgangspunkt i depression eller svært stressramte. Det er en indtroduktion til simpel meditation og hvordan du kan bruge mindfulness øvelserne som forebyggende og afstressende værktøjer.